Fiskekort / Båtplatser / Båtuthyrning

Fiskekort / Båtplatser / Båtuthyrning

Försäljning av fiskekort:

 

iFiske  ( www.ifiske.se )

 

Betalning med Swish

1. Måste göras till tel.nr +46 706 77 53 44

2. Swishningen måste genomföras före fiskets början och samma dygn som fisket inleds.

3. Om betalning avser fler fiskare än den som betalar, måste övriga fiskares namn anges

    i meddelanderutan vid swishningen.

 

Försäljningsställen:

Kjell & Eva Isfeldt  Gårdsjö Kvarn 2  Gårdsjö  0506-36 53 49 el. 070-677 53 44

Arne Albertsson  Fårgården Åsebol  0506-440 21 el. 070-514 85 18

Gårdsjö AIF (Britt Sedig)  Badhusgatan 3  Gårdsjö  0506-412 27

INGO / Lisas Krog & Butik Örebrovägen 8  Hova 0506-354 40

 

Detaljerad karta över Kortfiskeområdet kan utlämnas av försäljningsstället.

 

Uthyrning av båtplatser:

Se försäljningsställen ovan.

 

Uthyrning av båtar:

iFiske  ( www.ifiske.se )

Kjell & Eva Isfeldt  Gårdsjö Kvarn 2  Gårdsjö  0506-36 53 49 el. 070-677 53 44

 

 

 

Priser:

 

Dygnsfiskekort   50kr

 

Veckofiskekort   150kr

 

Årsfiskekort   250kr

 

 

Båtplats   200kr/år

 

Uthyrning av båt 100kr/dag el. 300kr/vecka

 

(123)-456-7890

GÅRDSJÖ KORTFISKEOMRÅDE
Fiskarter: Gädda, aborre, gös, regnbågslax, mört och ruda.
Vid köp av båtplatsbevis får båt / kanot läggas på fastighet Gårdsjö 1:13, dock ej vid befintlig bebyggelse.