Fiskekort / Båtplatser / Båtuthyrning

Fiskekort / Båtplatser / Båtuthyrning

Försäljning av fiskekort:

 

iFiske  ( www.ifiske.se )

 

Betalning av fiskekort med Swish


1. Måste göras till tel.nr +46 706 77 53 44

2. Betalningen måste genomföras före fiskets början och samma dygn som fisket inleds.

3. Om betalning avser fler fiskare än den som betalar, måste övriga fiskares namn anges

    i meddelanderutan vid betalningen.

 


Försäljningsställen:

Kjell & Eva Isfeldt  Gårdsjö Kvarn 2  Gårdsjö  0506-36 53 49 el. 070-677 53 44

INGO / Lisas Krog & Butik Örebrovägen 8  Hova 0506-354 40

 

Detaljerad karta över Kortfiskeområdet kan utlämnas av försäljningsstället.

 

Uthyrning av båtplatser:

Se försäljningsställen ovan.

 

Uthyrning av båtar:

iFiske  ( www.ifiske.se )

Kjell & Eva Isfeldt  Gårdsjö Kvarn 2  Gårdsjö  0506-36 53 49 el. 070-677 53 44

 

Det finns en uthyrningsbåt i vardera av sjöarna Narven, Gårdsjön och Långtjärn.

Priser:

 

Dygnsfiskekort   75kr

 

Veckofiskekort   200kr

 

Årsfiskekort   300kr

 

 

Båtplats   250kr/år

 

Uthyrning av båt 150kr/dag

 

(123)-456-7890

GÅRDSJÖ KORTFISKEOMRÅDE
Fiskarter: Gädda, aborre, gös, regnbågslax, mört och ruda.
Vid köp av båtplatsbevis får båt / kanot läggas på fastighet Gårdsjö 1:13, dock ej vid befintlig bebyggelse.